Doziranje i davanje lijekova

Jedna od ključnih rasprava međusobno i svih onih koji su se našli u situaciji liječiti svoje glodavce, kao i kod veterinara, je ona o doziranju i davanju lijekova.

Najveća razilaženja se odnose na davanje lijekova tako da ih se stavi u pojilicu ili da ih se posipa preko hrane. Kako farmaceutskoj industriji nije stalo o metodama davanja lijeka, njihovi proizvodi nas uvjeravaju da su ili zadovoljno ili uplašeni kako ne bi zabrinuli svoje primarne korisnike - veterinare.

Oboje, veterinari i farmaceutske kompanije, konstantno opravdavaju visoke cijene lijekova za životinje, visokim troškovima testiranja svakog lijeka za individualne vrste. Jedan od glavnih faktora je određivanje točne doze. Svejedno, koliko su puta vlasnici savjetovani od strane veterinara, da stave lijek u vodu za piće ili ga posipaju po hrani??? Nije potrebno imati profesinalne kvalifikacije kako bi uočili stupidnost ove prakse! Posve je jasno, svakoj prosječnoj osobi, da nema načina da životinja na taj način unese potrebnu količinu lijeka, na čije je istraživanje potrošeno toliko novaca!

Možda, kada bi pacijenta promatrali 24 sata na dan, kontrolirajući stalno unos vode ili hrane i nekako uspjeli mjeriti količinu koja izlazi na drugi kraj, putem urina i izmeta, te bi možda na taj način mogli ustanoviti da li je unio dovoljnu dozu - ali bih rado vidjela nekoga da to pokuša!

Jedino kada nešto dodam u vodu je možda ako povrće koje hranim nije dovoljno bogato c-vitaminom, recimo, zimi ako ima smrzavanja. Onda dodam c-vitamin (askorbinsku kiselinu + limunsku kiselinu zbog stabilnosti) u vodu za piće.

Većina tableta i pilula se može mortarom ili između dvije žlice izdrobiti u prah, te pomiješati sa malo vode ili sokom od krastavca sa 1 kapljicom meda (jer su obično jako gorki) te dati na špricu direktno u usta. Jako male tablete, ili jako mali komadići tableta se mogu ugurati sa strane u usta, daleko na stražnje zube. Osigurajte uz to spremnu špricu sa vodom ili sočni komadić krstavca kako bi im odmah dali da im povuće lijek dolje.

Uglavnom - kada se lijek daje špricom, ugurajte vrh šprice (1ml, BEZ IGLE!) u usta, oko 2,5 cm, pod kutem, i gurajte sadržaj vrlo polagano, te dozvolite zamorčiću da žvače i guta. Međutim ako je životinja vrlo iznemogla i slaba, ili ima probleme u gutanju, onda stavite samo vrh šprice naprijed na usta, te ispuštajte kapljice.

Svaki puta kada dajete lijek, ili neku novu hranu, uvijek kontrolirajte izmet prvih par sati, te ako ima i najmanje naznake proljeva, odmah prestanite davati lijek ili hranu!

Koliko lijeka davati?

Veterinari često prepišu lijek u tekućoj suspenziji, koji bi se trebao davati koristeći 1 cc špricu. Veterinar odredi koliko i kako često cc dati zamorčiću, ovisno o njegovoj težini, koncentraciji lijeka u suspenziji i dozi koju veterinar odluči da se mora davati.

Kako bi izračunali dozu koju je veterinar propisao, trebaju Vam tri informacije:

  • Doza u cc - količina u kubičnim centimetrima koja se daje jednom
  • Težina u kg - zamorčić se mjeri u kilogramima
  • Koncentracija u mg/ml - količina lijeka u tekućoj suspenziji u miligramima po mililitru

Izračunajte potrebnu dozu

Unesite dozu, težinu i koncentraciju kako bi izračunali dozu u mg/kg: (koristite decimalnu točku ".", a ne zarez ",")

Doza u kubičnim centimetrima cc
Težina u kilogramima kg
Koncentracija u mg/ml mg/ml
ODGOVOR => DOZA u mg/kg: mg/kg

Primjer:
Recimo da imate 1 kg teškog zamorčića kojem trebate dati 0,625 cc standardne pedijatrijske suspenzije trimethoprim sulfa (Bactrima) dvaput na dan.

.... Doza u cc je 0,625 trimethoprim sulfata
.... Težina zamorčića je točno 1 kg
.... Koncentracija suspenzije je standard 48 mg/ml (veterinar je napisao na etiketi)

Ukucajte te brojke u kalkulator gore:

0,625
1
48

Kliknite na stranicu ili napustite polje "Koncentracija u mg/ml" sa tipkom TAB (ako imate javascript aktiviran) i vidjeti ćete rezultat standardne doze Bactrima, 30 mg/kg. Ako provjerite uputstvo lijeka, također ćete naći da se Bactrim obično daje dvaput na dan. Količina je napisana kao 30 mg/kg 12h.

Upozorenje: izvucite samo količinu koja je potrebna za jedno doziranje!
NIKAD nemojte izvlačiti više doza u jednu špricu i nikada nemojte koristiti istu špricu za više zamorčića.

IZRAČUNAJTE DOZU RUČNO
Prvo multiplicirajte dozu (u cc) puta koncentracija (u mg/ml) kako bi dobili dozu u mg (pazi: 1ml = 1cc)

Primjer:

0,625 cc x 48 mg/ml = 0,625 cc x 48 mg/cc = 30 mg
Zatim podijelite sa težinom u kilogramima:
30 mg/1kg = 30 mg/kg (doza)

Ako je zamorčić težio samo pola kile, a dalo mu se isto 0,625 cc, dobio bi duplu dozu od preporučene zbog krivog doziranja.

30 mg/0,5 kg = 60 mg/kg (doza)

Stoga upamtite: reći nekome da Vaš zamorčić dobiva 0,5cc baytrila nije korisno ukoliko mu ne pružite i slijedeće informacije:

  • Doza - količina u cc koju dajete zamorčiću u jednom doziranju
  • Težina zamorčića u kilogramima I
  • Koncentracija lijeka u suspenziji (otopini) u mg/ml (mg/cc)

Provjerite sada dozu koju ste izračunali za Vašeg zamorčića sa dozom prema gore opisanom uputstvu.

Uobičajene doze lijekova

Antibiotici:

Chloramphenicol: ORALNA doza 50 mg/kg svakih 12 sati
Doxycycline: ORALNA doza 5 mg/kg svakih 12 sati
Enrofloxacin (Bytril): ORALNA doza 2,5 to 10,00 mg/kg svakih 12 sati
Trimethoprim sulfa (Bactrim): ORALNA doza 30 mg/kg svakih 12 sati

Antiparazitici:

Imidacloprid (Advantage): POVRSINSKA doza 0,24cc/kg
Ivermectin: ORALNA doza 0,2mg/kg
Ivermectin: POVRSINSKA doza 0,5mg/kg
Metronidzol (Flagyl): ORALNA doza 20 do 60 mg/kg svakih 12 sati
Selamectin (Revolution): POVRSINSKA doza 10 mg/kg

Savjeti za doziranje

Obično se lijekovi daju koristeći 1 cc špricu bez igle. Kako bi uklonili zrak iz šprice, izvucite malo više lijeka, okrenite uvis i ispustite toliko iz šprice da u njoj ostane točna doza. Lijek dajte ovisno o vrsti lijeka, kako je ovdje opisano: davanje lijekova.

Nikada nemojte izvaditi lijeka više od samo jedne doze i nikada nemojte istu špricu koristiti za više zamorčića.

1 cc šprica

Strelice na slici ispod, pokazuju 1cc, 0,5cc i 0,1cc količine:

Na slici ispod se vidi vrlo mala količina, 0,05cc, koja je samo par kapi:

Koncentracija lijeka - savjeti

Koncentracija lijeka bi trebala pisati na bočici lijeka. Ako ne piše, nazovite svog veterinara i pitajte ga za koncentraciju u mg/ml.

Ako koncentracija nije navedena u mg/ml, već u nekim drugim jedinicama, recimo mg/5ml, morate podijeliti mg sa odgovarajućom količinom (u ovom slučaju, sa 5), kako bi odredili točnu otopinu u mg/ml.

Primjer:

Bactrim je često u 240 mg/5ml
Podijelite 240 sa 5 kako bi izračunali mg/ml
240 mg/5 ml = 48 mg/ml

Ako je koncentracija navedena u postotku (recimo 1%), pomnožite postotak sa 10 kako bi dobili mg/ml.

Primjer:

Ivermectin se može dobiti kao 1% otopina
1 x 10 = 10 mg/ml

Ivermectin se također može dobiti i kao 0,8% otopina
0,8 x 10 = 8 mg/ml

Enrofloxacin se može dobiti u 2,5% otopini
2,5 x 10 = 25 mg/ml

Koja je potrebna količina?

Doza u CC (kubičnim centimetrima)

Kako bi izračunali koliko određenog lijeka u tekućoj otopini treba dati Vašem zamorčiću, trebaju Vam tri informacije:

  • Doza - količina lijeka koja se mora dati po kg tjelesne težine u mg/kg
  • Težina zamorčića u kilogramima
  • Koncentracija lijeka u otopini u mg/ml ili mg/cc

Ovaj praktičan kalkulator Vam može pomoći izračunati koliko tekućeg lijeka treba dati Vašem zamorčiću. Budite sigurni da koristite točnu dozu, točnu težinu zamorčića u kilogramima i koncentraciju lijeka u mg/ml. Duplo provjerite svoj odgovor koristeći kalkulator (doza puta težina podijeljena kroz koncentraciju lijeka).

Izračunajte dozu u cc (kubičnim centimetrima)

Ukucajte dozu, težinu i koncentraciju lijeka kako bi izračunali jednu dozu u cc koju bi trebali dati zamorčiću. Provjerite medicinsku uputu za više informacija.

Doza u mg/kg mg/kg
Težina u kilogramima kg
Koncentracija u mg/ml mg/ml
REZULTAT=>Doza u cc: cc


Izračunajte dozu u cc ručno

Prvo odredite dozu u mg
Doza x težina = doza u mg
(Precizna količina lijeka koju zamorčić mora dobiti)

Primjer:

Zamorčić od 0,8 kg će dobiti ivermectin na kožu, 0,5 mg/kg
0,8 kg x 0,5 mg/kg = 0,4 mg ivermectina

Zatim izračunajte dozu u cc:
Doza u mg podijeljena kroz otopinu = doza u cc
(Precizna količina otopine koja sadrži točnu količinu lijeka u mg)

Primjer:

Ivermectin 1% otopina ima 10 mg/ml (10 mg/cc).
Izračunajte dozu u cc za gore navedenog zamorčića, trebajući 0,4 mg ivermectina.
Dozu podijelite sa otopinom: 0,4 mg podijeljeno sa 10 mg/cc = 0,04 cc

Tabela doziranja Ivermectina lokalno ILI Tabela oralne doze Ivermectina

 

 
zamorac,zamorci,morski praščići,zamorčići
 

 

..:Home:.. ..:Informacije:.. ..:Anatomija:.. ..:Nabavka:.. ..:Ponašanje:.. ..:Smještaj:.. ..:Prehrana:.. ..:Zabava:.. ..:Društvo:.. ..:Potomstvo:.. ..:Zdravlje:.. ..:Apoteka:.. ..:FAQ:.. ..:Starost:.. ..:Smrt:..